แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (พร้อม ถาม-ตอบ)

💓*** ประกาศเลขห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

💓*** กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน โดยกระจายสถานที่บริการเพื่อลดความแออัดวันเสาร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔  สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ คลิกที่นี่

💓*** กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน โดยกระจายสถานที่บริการเพื่อลดความแออัดวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คลิกที่นี่

💓*** ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง   เลื่อนกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประเภทห้องเรียนปกติ ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นการเฉพาะครั้งที่ ๒ คลิกที่นี่

💓*** ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

💓*** บัตรเข้าห้องสอบ ม.๑, ม.๔ ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ปีการศึกษา ๒๕๖๔

💓*** กำหนดการสอบคัดเลือกและตารางสอบ โดยเหลื่อมเวลาเพื่อลดความแออัดสำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

💓*** แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง สำหรับวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ห้องเรียนปกติ คลิกที่นี่

💓*** แผนผังที่นั่งสอบ  สำหรับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

💓*** แผนผังโรงเรียน ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.1, 4  ปีการศึกษา 2564 แสดงจุดจอดรถ จุดพักคอย และอาคารสอบ คลิกที่นี่

💓*** ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 คลิกที่นี่

💓*** ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2555 คลิกที่นี่

💓*** ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ผู้กำกับห้องสอบ คลิกที่นี่

💓*** ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง   การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประเภทห้องเรียนปกติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลิกที่นี่ ยกเลิก

💓*** ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประเภทห้องเรียนพิเศษ

💓*** แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง สำหรับวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ห้องเรียนพิเศษ

💓*** ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Genius Individuals Program: GIP)”

💓*** ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ห้องเรียนพิเศษ

💓*** ปฏิทิน การรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

💓*** ประกาศโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เรื่อง   เลื่อนกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประเภทห้องเรียนปกติ ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นการเฉพาะ ครั้งที่คลิกที่นี่ ยกเลิก

💓*** แบบใบรับรองผลการเรียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Genius Individuals Program: GIP)”

แบบใบรับรอง ม.๑ GIP สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่เลย

💓*** แบบใบรับรองผลการเรียน เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ  “ตามโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Genius Individuals Program: GIP)”

แบบใบรับรอง ม.๔ GIP สามารถดาวน์โหลดได้ คลิกที่นี่เลย

.

12
.